Přeskočit na obsah

Motivace. A můžu jí vidět?

  Motivace je souhrn procesů, které jsou zodpovědné za směr, intenzitu a trvání chování. Provází psychologii už od počátku a mnoho teorií (fakt hodně) se snaží přinést odpověď na provokativní otázku: Proč? Proč je člověk vytrvalý? Proč se student učí přednášku od přednášky méně? Proč nezvládám pravidelně cvičit? Proč podává tým A lepší výkon než tým B?

  Oproti jiným psychologickým tématům (např. emoce a inteligence) jsou teorie motivace poměrně kompatibilní a často se doplňují i překrývají. Pokud dnes někdo vychází z jediné teorie motivace, často se okrádá o důležitá zjištění. 

  Pozor na ty, kteří vidí za motivací „jedinou“ příčinu, ať už to jsou pudy, potřeby nebo odměny!

  Je naopak dobré myslet na celou řadu faktorů. Vliv má odměna a trest (známe ze školy nebo práce, že…). Charakteristiky člověka nebo prostředí. Záleží i na správně stanoveném cíli nebo na psychologických potřebách, které jsou naplněny když vnímám, že:

  • se mohu sám rozhodnout, co chci dělat, nebo jak
  • dělám něco, v čem se vnímám schopný
  • pohybuji se v kolektivu, který je podporující, který mám rád

  Pokud jsem do něčeho nucen; opakovaně dělám něco, co mi nejde; chybí mi vřelost vztahů, chuť do činnosti klesá.

  Pro praxi to znamená, že pokud se zabýváme motivací (studenta, pracovníka), musíme myslet na hodně věcí. A ideálně najednou. Mezi ty klíčové patří:

  • zvažování individuálních rozdílů a potřeb
  • férové a spravedlivé jednání
  • (společné) stanovování cílů – vím, co je potřeba a co bude hodnoceno
  • (pozitivní) zpětná vazba a smysluplná odměna
  • podporující a zdravé prostředí

  Dost abstraktní, že? To proto, že motivace vyžaduje, abychom si s člověkem nebo skupinou lidí povídali, ptali se, co potřebují, chtějí; jak vnímají férové jednání nebo zdravé a podporující prostředí – nebo co potřebují od zpětné vazby, kterou rozebírám v minulém příspěvku. Někdy lidé nevědí, co vlastně chtějí. Potom se hodí umění rozhovorů – o těch někdy jindy.

  Na konkrétní tipy a triky, které vyplývají z teorií a výzkumů se můžete ještě těšit. To důležité je, že pokud chceme motivovat, nesmíme se bát ptát a zvažovat různorodost lidí kolem nás.


  Locke, E. A., & Latham, G. P. (2019). The development of goal setting theory: A half century retrospective. Motivation Science, 5(2), 93–105.

  Ryan, R. M., Duineveld, J. J., Di Domenico, S. I., Ryan, W. S., Steward, B. A., & Bradshaw, E. L. (2022). We know this much is (meta-analytically) true: A meta-review of meta-analytic findings evaluating self-determination theory. Psychological Bulletin, 148(11-12), 813–842.

  Arnold, J., Randall, R., Patterson, F., Silvester, J., Robertson, I., Harris, D., … & Axtell, C. (2016). Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *